Eurofactor w Polsce

 

Eurofactor Polska S.A. (dotychczasowy Crédit Agricole Commercial Finance Polska S.A.)

Właścicielem firmy, która jest częścią Crédit Agricole Leasing & Factoring jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Od 1 września 2015r. Spółka działa pod nazwą Eurofactor Polska S.A. Firma oferuje usługi faktoringowe zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i większym firmom. Swoją działalnością pokrywa cały obszar Polski, a jej centrala znajduje się w Warszawie.

 

Zarząd

Stanisław Atanasow – Prezes Zarządu

 

Nagrody

 

  • Finansowa Marka Roku (2022) Eurofactor Polska SA - Gazeta Finansowa

 

Eurofactor PL dyplom

 

  • Finansowa Marka Roku (2020) ­Eurofactor Polska SA - Gazeta Finansowa
  • Ambasador Gospodarki (2018) Eurofactor Polska SA - Instytut Biznesu
  • Najlepszy Partner w Biznesie (2016) Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA - Home &Market
  • Luminatus (2015) Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA - Bloomerg Businessweek Polska
  • Business Premium (2014) Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA - Bloomberg Businessweek Polska

 

 

Dane rejestrowe

EUROFACTOR Polska S.A.

ul. Żwirki i Wigury 18 a, 02-092 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy

KRS : 0000390039, NIP: 5252510973, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000 PLN (wpłacony w całości)

 

 

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów pomiaru oglądalności na naszej stronie za pośrednictwem naszego usługodawcy AT internet, kliknij Odrzuć