1. Home
 2. O nas

Crédit Agricole Leasing & Factoring

Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F), spółka z grupy Crédit Agricole, należy do najważniejszych uczestników sektora leasingu i faktoringu w Europie.

CAL&F  oferuje usługi finansowania skierowane do firm, osób prowadzących działalność gospodarczą, rolników i instytucji sektora publicznego. Jest obecna w 8 krajach Europy i Maroku, zajmuje pierwszoplanowe pozycje w obsługiwanych branżach.

Specjalistyczne rozwiązania finansowe

W każdym z krajów gdzie CAL&F ma swoje spółki, oferuje rozwiązania finansowe w zakresie leasingu/lub faktoringu.

 • Leasing: to usługa finansowania  projektów inwestycyjnych, umożliwiających nabycie wyposażenia (środki trwałe) lub nieruchomości, tym samym umożliwiająca realizację projektów zarówno w prywatnych działalnościach jak i instytucjach publicznych.
 • Faktoring: to produkt skierowany do  firm, umożliwiający finansowanie i zarządzanie należnościami oraz zobowiązaniami wobec dostawców. Oferty te dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów i ich branży. 

Kliknij, aby wyświetlić  jednostki wchodzące w skład CAL&F  za granicą.

Eksperci branży

Dzięki doświadczeniu i znajomości wielu branż, w tym branż związanych z nowymi technologiami CAL&F oferuje swoim Klientom i Partnerom specjalistyczne rozwiązania i zaawansowane narzędzia wspierające ich rozwój.

Prezentacja Crédit Agricole

Grupa Crédit Agricole  - Wiodąca grupa bankowa

 • jeden z największych banków w Europie  i największy kredytodawca francuskiej gospodarki.
 • Lider europejskiej bankowości detalicznej, zajmuje pierwsze miejsce w europejskim sektorze zarządzania aktywami i wśród bankowych towarzystw ubezpieczeniowych oraz trzecie miejsce w europejskim sektorze finansowania projektów.
 • prowadzi odpowiedzialną politykę finansową, opartą na bogatym doświadczeniu opartym na wieloletniej działalności spółdzielczej i usługach kredytowych świadczonych dla spółek w grupie CA.
 • zatrudnia ponad  140 000 współpracownikami,
  • w tym 31 500 menagerów Kas Lokalnych i Regionalnych,
  • służąc swoją działalnością dla  50 mln klientów,  8,2 mln udziałowców i 1,1 mln akcjonariuszy na całym świecie.

Dzięki wypracowanemu  modelowi uniwersalnego banku detalicznego, ściśle łączącego banki detaliczne i powiązane z nimi sektory działalności, grupa Crédit Agricole jest optymalnym partnerem dla klientów działających w Polsce i w Europie.

Obsługiwane sektory gospodarki to:

 • ubezpieczenia,
 • nieruchomości,
 • środki płatnicze,
 • zarządzanie aktywami,
 • leasing, faktoring,
 • kredyty konsumpcyjne,
 • bankowość inwestycyjna.

 

Crédit Agricole wyróżnia się dynamiczną i innowacyjną realizacją zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. W swojej działalności opiera się na pragmatycznym podejściu do zadania, angażując każdego współpracownika i całą grupę współzależnych spółek.

 

Crédit Agricole w liczbach:

54

Obecność w 54 krajach

50 mln

Klientów

140 000 Współpracowników

 

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów pomiaru oglądalności na naszej stronie za pośrednictwem naszego usługodawcy AT internet, kliknij Odrzuć