1. Home
  2. Czym jest Faktoring?

Co to jest Faktoring?

Faktoring - usługa finansowa, polegająca na wykupie wierzytelności firm, należnych od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączona z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.

Z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia (definicja Ottawska, 1988), firma faktoringowa wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności:

  •  Finansuje bezsporne i niewymagalne należności.
  •  Prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników.
  •  Egzekwuje należności.
  •  Przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy.

W Eurofactor Polska S.A. oferujemy rozwiązania faktoringowe, które jesteśmy w stanie dopasować do specyfiki branży i skali działalności Twojej firmy. Specjalizujemy się w poprawie płynności finansowej oraz zarządzaniu należnościami naszych klientów. Posiadając ugruntowaną pozycję w Europie chcemy nasze olbrzymie know-how zaoferować także polskim klientom.

Nasze produkty bazują na 2 podstawowych formach faktoringu: z regresem i bez regresu.

  • FAKTORING to nowoczesny instrument finansowania bieżącej działalności Państwa firmy wraz z usługą zarządzania wierzytelnościami, alternatywny do kredytu.
  • FAKTORING umożliwia również skuteczne zabezpieczania się przed ryzykiem niewypłacalności Państwa odbiorców (kontrahentów).

 

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów pomiaru oglądalności na naszej stronie za pośrednictwem naszego usługodawcy AT internet, kliknij Odrzuć