1. Home
  2. Nasze usługi

Faktoring z regresem

Faktoring bez przejęcia ryzyka (niepełny) – w oparciu o tę formę faktoringu, finansujemy należności krótkoterminowe od odbiorców wraz z zarządzaniem należnościami

 

wykres2

 

Faktoring bez przejęcia ryzyka (niepełny) – w oparciu o tę formę faktoringu finansujemy należności od odbiorców oraz zarządzamy nimi.

Po przekazaniu nam swoich wierzytelności w krótkim czasie otrzymujecie Państwo środki pieniężne, które możecie przeznaczyć na dowolny cel. Cesja wierzytelności na faktora nie obejmuje przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy, włączonego do umowy faktoringu. Z tego powodu ten rodzaj faktoringu dedykowany jest Klientom posiadającym w portfelu odbiorców godnych zaufania, gdzie dłuższe terminy płatności wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności.

Przez cały czas monitorujemy sytuację Państwa odbiorców, co pozwala na finansowanie również po terminie płatności dając dłużnikowi dodatkowy, akceptowany czas (okres regresu) na zapłatę. W przypadku jej braku oferujemy sprawną, polubowną usługę windykacyjną.

 

Korzyści:

- elastyczna forma finansowania bieżącej działalności, dostosowana do wielkości sprzedaży.

- poprawa płynności finansowej.

- poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców.

- umożliwienie oferowania dłuższych terminów płatności oraz uzyskania znaczących rabatów z tytułu wcześniejszych regulacji zobowiązań.

- zamiana należności na gotówkę, co pozytywnie wpływa na strukturę bilansu.

- redukcja kosztów administracyjnych poprzez outsourcing zarządzania należnościami: sprawdzenie i monitoring odbiorców, administrowanie wierzytelnościami, dochodzenie wierzytelności wraz z procesem windykacyjnym.

 

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów pomiaru oglądalności na naszej stronie za pośrednictwem naszego usługodawcy AT internet, kliknij Odrzuć