1. Home
  2. Nasze usługi

Faktoring z regresem

Faktoring bez przejęcia ryzyka (niepełny) – w oparciu o tę formę faktoringu, finansujemy należności krótkoterminowe od odbiorców wraz z zarządzaniem należnościami

 

wykres2

Faktoring bez przejęcia ryzyka (niepełny) – w oparciu o tę formę faktoringu finansujemy należności krótkoterminowe od odbiorców wraz z zarządzaniem należnościami.

Po przekazaniu nam do wykupu faktur, w krótkim czasie otrzymujecie Państwo środki pieniężne, które można przeznaczyć na dowolny cel. Cesja wierzytelności na faktora nie obejmuje przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika.

Z tego powodu ten rodzaj faktoringu dedykowany jest klientom posiadającym w portfelu odbiorców godnych zaufania, gdzie dłuższe terminy płatności wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności.

Przez cały czas monitorujemy sytuację Państwa odbiorców, co pozwala na finansowanie również po terminie płatności dając dłużnikowi dodatkowy, akceptowany czas (okres regresu) na zapłatę. W przypadku jej braku oferujemy sprawną, polubowną usługę windykacyjną.

 

Korzyści:

- elastyczna forma finansowania działalności bieżącej dostosowana do wielkości sprzedaży.

- poprawa płynności finansowej.

- poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców.

- konkurencyjność: oferowanie dłuższych terminów płatności, rabaty z tytułu wcześniejszych regulacji zobowiązań.

- zamiana należności na gotówkę co wpływa pozytywnie na strukturę bilansu.

- redukcja kosztów administracyjnych poprzez outsourcing zarządzania należnościami: sprawdzenie i monitoring odbiorców, administrowanie wierzytelnościami, dochodzenie wierzytelności wraz z procesem windykacyjnym.