1. Home
  2. Nasze usługi

Faktoring bez regresu

Faktoring z przejęciem ryzyka (pełny) zapewnia finansowanie należności krótkoterminowych od odbiorców krajowych wraz z przejęciem ryzyka ich niewypłacalności

 

 

wykres1(2)

Faktoring z przejęciem ryzyka (pełny) – oferując ten produkt nie tylko finansujemy należności od odbiorców (krajowych i zagranicznych), ale przede wszystkim gwarantujemy bezpieczeństwo i kontrolę prowadzonej przez Państwo sprzedaży.

Wraz z cesją wierzytelności to na faktora przechodzi ryzyko niewypłacalności Państwa odbiorcy do wysokości wcześniej nadanego limitu. Po dokonaniu transakcji sprzedaży towaru lub usługi na rzecz odbiorcy od razu dysponujecie Państwo środkami finansowymi, które można traktować jako realną zapłatę. Dlatego faktoring pełny to jednocześnie finansowanie i przejęcie ryzyka niewypłacalności Państwa odbiorców. Możliwy jest również faktoring pełny w oparciu o Państwa indywidualną umowę ubezpieczenia należności.

 

Korzyści:

- elastyczna forma finansowania bieżącej działalności, dostosowana do wielkości sprzedaży.

- poprawa płynności finansowej.

- zabezpieczenie się przed ryzykiem braku zapłaty przez odbiorcę.

- poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców.

- umożliwienie oferowania dłuższych terminów płatności oraz uzyskania znaczących rabatów z tytułu wcześniejszych regulacji zobowiązań.

- trwałe wyksięgowanie krótkoterminowych należności handlowych z bilansu, co poprawia jego strukturę.

 

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów pomiaru oglądalności na naszej stronie za pośrednictwem naszego usługodawcy AT internet, kliknij Odrzuć