1. Home
  2. Nasze usługi

Faktoring bez regresu

Faktoring z przejęciem ryzyka (pełny) zapewnia finansowanie należności krótkoterminowych od odbiorców krajowych wraz z przejęciem ryzyka ich niewypłacalności

 

 

wykres1(2)

Faktoring z przejęciem ryzyka (pełny) – oferując ten produkt pozwalamy Państwu nie tylko na finansowanie należności krótkoterminowych od odbiorców krajowych, ale przede wszystkim gwarantujemy bezpieczeństwo i kontrolę prowadzonej sprzedaży.

Wraz z cesją wierzytelności to na nas przechodzi ryzyko niewypłacalności Państwa Odbiorcy do wysokości wcześniej nadanego limitu. Po dokonaniu transakcji sprzedaży towaru lub usługi na rzecz Odbiorcy od razu dysponujecie Państwo środkami finansowymi, które może traktować jako realną zapłatę.

Dlatego faktoring pełny to finansowanie i przejęcie ryzyka niewypłacalności Państwa Odbiorców należności w jednym. Możliwy jest również faktoring pełny w oparciu o Państwa indywidualną umowę ubezpieczenia należności.

Korzyści:

- Elastyczna forma finansowania działalności bieżącej dostosowana do wielkości sprzedaży.

- Poprawa płynności finansowej.

- Poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców.

- Konkurencyjność: oferowanie dłuższych terminów płatności, rabaty z tytułu wcześniejszych regulacji zobowiązań.

- Zabezpieczenie się przed ryzykiem braku zapłaty przez odbiorcę.

- Trwałe wyksięgowanie krótkoterminowych należności handlowych z bilansu, co poprawia jego strukturę.