1. Home
  2. Nasze usługi

Faktoring eksportowy

Umożliwianie finansowanie należności od odbiorców zagranicznych wraz z przejęciem ryzyka przez faktora niewypłacalności dłużnika zagranicznego

Po dokonaniu transakcji sprzedaży towaru lub usługi na rzecz Odbiorcy, od razu dysponujecie Państwo środkami finansowymi, na długo przed terminem zapłaty, który widnieje na wystawionej fakturze.

KORZYŚCI:

  • Zabezpieczenie się przed ryzykiem braku zapłaty przez odbiorcę zagranicznego.
  • Weryfikacja wiarygodności i kondycji zgłoszonego do faktoringu odbiorcy zagranicznego.
  • Poprawa płynności finansowej.
  • Znaczące przyspieszenie otrzymywania środków z wystawianych faktur.

 

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów pomiaru oglądalności na naszej stronie za pośrednictwem naszego usługodawcy AT internet, kliknij Odrzuć