1. Home
  2. O nas

Ogłoszenia spółki Eurofactor Polska S.A.

 

  • 30.09.2020 Zarząd spółki Eurofactor Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390039, NIP: 5252510973, kapitał zakładowy: 20.000.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00.

 

  • 30.10.2020 Zarząd spółki Eurofactor Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390039, NIP: 5252510973, kapitał zakładowy: 20.000.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00.

 

  • 30.11.2020 Zarząd spółki Eurofactor Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390039, NIP: 5252510973, kapitał zakładowy: 20.000.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00.

 

  • 30.12.2020 Zarząd spółki Eurofactor Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390039, NIP: 5252510973, kapitał zakładowy: 20.000.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00.

 

  • 29.01.2021 Zarząd spółki Eurofactor Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390039, NIP: 5252510973, kapitał zakładowy: 20.000.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00 do 15:00.

 

 

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów pomiaru oglądalności na naszej stronie za pośrednictwem naszego usługodawcy AT internet, kliknij Odrzuć